Hjem

 

Sørlandsparken Legesenter

KONTAKTINFORMASJON

 

Telefon: 38 04 88 88

Fax: 38 04 99 21

 

Adresse: Barstølveien 34

4636 Kristiansand S

WEBBINFORMASJON:

 

Legesenteret har egen facebook side med oppdatert informasjon fra legesenteret. Følg link herfra

 

 

OFFENTLIG MAIL

 

Legesenteret har mail adresse for offentlig informasjon til og fra senteret. Dette er mail som ikke inneholder sensitive data, men ordinære mail til senteret, senter-administrasjon ol. Oppgis på forespørsel.

 

ONLINE TIMEBESTILLING

 

Krever registrering og forutsetter fastlege ved senteret. Gjelder alle legene. Registrering skjer her.

 

 

DIGITAL RESEPT

 

Krever registrering. Forutsetter fastlege ved senteret. Gjelder foreløpig Dr Sandnes. Registrering skjer her.

 

MAIL TIL LEGESENTERET:

Oppgis på telefon.

 

 

Nyheter:

 

 

Alle nyheter oppdateres først på facebook.

wwww.facebook.com/sørlandsparken-legesenter

 

Ultralydkurs ved Sørlandsparken Legesenter

Det ble hold ultralydkurs ved legesenteret torsdag 7.05.15

Tusen takk til kursleder og alle som deltok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY FASTLEGE DR. ANDERS KIND

Anders Kind har fått tildelt ny fastlegehjemmel fra kommunen. Han vil begynne hos oss for fullt 1 august, men allerede fra mai vil han være her en til to dager i uken. Ved bytte av fastlege er det svært ønskelig at journal oversendes fra tidligere fastlege. Se omtale lenger ned på siden.

 

NY VIKAR DR. RAGNHILD STAVANG BYE

Dr. Stavang fortsetter ved Sørlandsparken legesenter som vikar. Hun har ikke egen fastlegeliste, men vil fungere som vikar tre til fire dager i uken. Hun vil derfor være den som sørger for at alle pasientene ved Sørlandsparken legesenter alltid får time selv om fastlegen ikke er tilgjengelig.

 

ROSIE LUND FLYTTER

Dr Lund flytter fra senteret og starter egen praksis på Kjøita Park(på lundssiden av Lundsbrua). TImer til Dr Lund kan bestilles på Sørlandsparken legesenter frem til 2. august 2015

 

INTERNKONTROLL

Legesenteret har lagt interkontrollsystemdokumentet  over i en bloggfil.  Denne hostes av one.com i Danmark.  Bloggen ligger åpent for kommentarer, men det kan ikke lages innlegg. Internkontrolldokumentet er vårt styringsdokument i det pålagte internkontrollarbeidet som legesenteret fører.   Bloggen kan gjennomleses her : www.ik.4leger.no

 

 

Bestill time på nett (Registrer her)

Login/Ny bruker

 

På denne lenken kan du bestille resepter, attester og legetimer og motta prøvesvar. Mobiltelefonen brukes ved hver innlogging for å motta passord. Les mer først!

Med onlinetjenester kan pasienten

Bestille time (gratis)

Bestille e-resept (gratis)

Foreta e-konsultasjon (kr 140,- + eksp 59,-)

Foreta e-konsultasjon (frikort = gratis)

Motta råd i forbindelse med prøver på epost (gratis)

Motta laboratoriesvar på nett (furst laboratorier- gratis)

DET MÅ IKKE BRUKES MAIL VED ØYEBLIKKELIG HJELP – RING 113.

 

Eksempler på en e-konsultasjon kan være feks beskrivelse symptomer, plager eller sykdom som besvares med råd eller veiledning evt med videre henvisning til spesialist el.

OBS ved hver innlogging må mobiltelefonen holdes klar for mottak av sms-kode.

E-konsultasjonstaksten regnes inn i ett evt frikort for 2015 og når dette er oppnådd er e-konsultasjon gratis og uten ekspedisjonsgebyr. Øvrige e-konsultasjoner blir automatisk regnet inn i frikortoppsparingen, og det blir sendt ut regninger automatisk ved hver e-konsultasjon.

E-Konsultasjon er ikke en ø-hjelps ordning. Det kan forventes svar innen 5 arbeidsdager.

Bestilling av E-resept leses av en til to ganger daglig og det gis svar når denne er klar på apoteket. Det gis svar til registrert e-mail adresse. Normalt ferdigstilles reseptene i løpet av samme dag.

 

Som en forsøksordning legges det ut minmum 3 stk - 15 minutters timer for Lege Aleksander Sandnes pr dag, som er gjort tilgjengelig for elektronisk timebestilling. Det kan ellers være mange ledige timer som kan bestilles, men disse er da bare tilgjengelig for telefonbestilling.

E-konsultasjonstimer legges ut hver dag, men når pasienter ringer samme dag som det er ledige timer på online, vil disse bli booket på sentralbordet viss det ikke er ledig timer ellers. Fordelen med online timebestilling er at pasienten får tilgang til timer før den som ringer gjør det.

Prøvesvar gis fortrinsvis som e-svar til registrert e-mailadresse.

Laboratoriesvar gis som en kode via sms til en innloggingsside for furst laboratorier når det er tatt blodprøver på legesenteret. Hver pasient har da fått en ID kode og webbadressen for innlogging med seg fra legesenteret.

Online timebestilling er online samtidig med timeboken på legesenteret. Bestilte timer kan ses umiddelbart i timeboken på legesenteret og evt endres herfra med beskjed tilbake.

 

 

Velkommen til oss!

 

Sørlandsparken legesenter ble etablert i 1998 som helprivat foretak. Med innføringen av fastlegeordningen gikk legesenteret over til å bli ett tre-legesenter i 2001. I dag har senteret over 6000 fastlegepasienter og 10 medarbeidere.

 

Legesenteret har 5 leger alle tilknyttet fastlegeordningen. Vi har svært god medarbeiderkompetanse og høy servicegrad med kort ventetid på timer.

Senteret er godt utstyrt med avansert medisinsk utstyr og diagnostisk apparatur. Det gis undervisning og veieledning av våre to universitetslektorer til hospiterende legestudenter, leger og legesekretærer under opplæring.

 

 

Åpningstider:

Legesenteret har åpent alle hverdager med noe ulik legedekning hver dag fra kl 0800 til 1530.

 

Telefon:

Telefonen åpner for timebestilling kl 0830 til 1200 og fra 1300-1430.

Telefonen har køordning. Det er 12 linjer inn. Ved overbelastning legges du ikke inn i køordningen. Det må da ringes opp igjen.

 

OBS: Vi har ikke vakttelefon for øyeblikkelig hjelp.

Ring 113 hvis det haster!

 

Finn Frem:

Nye og gamle pasienter er velkommen. Buss kjører til avstigning ved bilforretningen Toyota. Med bil ta av E 18 mot Sørlandssenteret når du kommer fra byen. Følg Barstølveien til første rundkjøring med G- bil på venstre side og Toyota i front på høyre side. I denne rundkjøringen tas det til høyre. Neste avkjøring også til høyre. Legesenteret ligger da midt imot. Fri parkering utenfor og inngang i første etasje!

 

se kart her.

 

 

ONLINE TIMEBESTILLING:

 

 

Ny fastlege Anders Kind.

 

Anders Kind er fastlege med ny null liste. Han er spesialist i allmennmedisin og har allerede arbeidet flere år i Kristiansand som vikar. Mange pasienter hos oss kjenner ham fra før da han vikarierte for Aleksander Sandnes i 2012-2013. Siste året har han vært vikar ved Sentrum legesenter. Fra tidligere har Anders Kind arbeidet ved anestesiavdelingen ved Sørlandet sykehus. Anders er familefar til tre små og godt gift med en lærerinne. Med stor arbeidskapasitet og mange interesser favner Anders om mange av livets fasetter som gir verdifull erfaring til jobben som allmennpraktiker.

 

Alle ved Sørlandsparken legesenter er svært glade for å få Anders Kind som ny kollega hos oss. Han vil være en positiv ressurs for legesenteret som kan se faget i ett nytt lys og bidra med gode faglig innspill og læring.

 

Vi er helt sikre på at våre pasienter ved Sørlandsparken legesenter vil være mer enn godt fornøyd med Anders som fastlege.

Sørlandsparken Legesenteret vil også ønske alle nye pasienter vellkommen til oss og vi skal være klare til å yte svært god faglig og tidsriktig service.

 

 

Åpningstider i sommer: Vi holder åpent alle hverdager fra kl 0800 til kl 1500 fra og med 1. juli til 17 august. Legesenteret avvikler ferie i denne perioden og har lav aktvitet.

ÅPNINGSTIDER

 

Hverdager: 0800-1530

"stengt": 1200-1230

 

Helgedager: Stengt

 

Telefontid:

Åpent: 0830-1200

Stengt: 1200-1300

Åpent: 1300-1430