SØRLANDSPARKEN LEGESENTER 

WWW.4LEGER.NO

 

 

 

     Forskrifter       Kontaktinformasjon           Medisinsk informasjon     

 

     Personale         Legesenteret                      Selvtester1     

 

      Priser                Linker                                  Selvtester2  

Vår Telefon  38 04 88 88

  Barstølveien 34

   Kristiansand  S

Innhold :

 

•  Legesenteret er på Face book.  Nytt vedrørende åpningstider, ferie, kurs ol hos vårt personell annonseres først her.  Meld deg på så får du de siste nyhetene først!

Se Her!

 

 

•  Greit å vite!  Les  litt her om legesenterets rutiner, ventetider, telefon ol.

Les Mer!

 

 

•  Helse i Sørlandsparken

Les Mer!

 

 

Timebestilling på nett.

E-mail konsultasjon

Prøvesvar på mail

Bestill resepter på nett

eller direkte fra:

Iphone / Android

Les Mer!

 

Prosedyrer ved senteret

 

Velkommen til oss!

Sørlandsparken legesenter ble etablert i 1998 som helprivat foretak.  Med innføringen av fastlegeordningen gikk legesenteret over til å bli ett tre-legesenter i 2001.  I dag har senteret over 6000 fastlegepasienter  og 10 medarbeidere.

 

Åpningstider:

Legesenteret har åpent alle hverdager med noe ulik legedekning hver dag fra kl 0800 til 1530. 

 

Telefon:

Telefonen åpner for timebestilling kl 0830 til 1200 og fra 1300-1430. 

Telefonen har køordning.  

 

Nytt i høst er eportal med online timebestilling.  Timer, e-resepter. e-konsultasjon og svar på e-mail aktiviseres fra første september.   De samme tjenestene aktiveres som app-tilbud på mobil. 

 

OBS: Vi har ikke vakttelefon for øyeblikkelig hjelp.

Ring 113 hvis det haster!

Finn Frem:

Nye og gamle pasienter er velkommen. Buss kjører til avstigning ved bilforretningen Toyota.   Med bil ta av E 18 mot Sørlandssenteret når du kommer fra byen.  Følg Barstølveien til første rundkjøring med G- bil på venstre side og Toyota i front på høyre side.  I denne rundkjøringen tas det   til høyre.  Neste avkjøring også til høyre.  Legesenteret ligger da midt imot.  Fri parkering utenfor og inngang i første etasje!

 

Legesenteret har installert ny automatisk betalingsterminal hvor all betaling nå er tatt vekk fra luka og foregår kun via denne terminalen. 

 

Legesenteret har lagt interkontrollsystemdokumentet  over i en bloggfil.  Denne hostes av one.com i Danmark.  Bloggen ligger åpent for kommentarer, men det kan ikke lages innlegg. Internkontrolldokumentet er vårt styringsdokument i det pålagte internkontrollarbeidet som legesenteret fører.   Bloggen kan gjennomleses her : www.ik.4leger.no

 

Aleksander Sandnes er tilbake etter ett år på Kristiansand sykehus i spesialisering.  Anders Kind som har vært vikar for Aleksander fortsetter som vikar for Charlotte Haslerud på Sentrum Legesenter.

 

Torbjørg Melhus har sluttet som vikar hos oss og fortsetter i egen praksis i Lillesand.

 

Gjennomfør vår brukerundersøkelse.  Vi ønsker å ha fokus på kvalitet og høy faglighet med vekt god service og imøtekommenhet.  Stemmer det med dine erfaringer?