Sørlandsparken Legesenter

ÅPNINGSTIDER

 

Hverdager: 0800-1530

"stengt": 1200-1230

 

Helgedager: Stengt

 

Telefontid:

Åpent: 0830-1200

Stengt: 1200-1300

Åpent: 1300-1430

 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Telefon: 38 04 88 88

Fax: 38 04 99 21

 

Adresse: Barstølveien 34

4636 Kristiansand S

WEBBINFORMASJON:

 

Legesenteret har egen facebook side med oppdatert informasjon fra legesenteret. Følg link herfra

 

 

OFFENTLIG MAIL

 

Legesenteret har mail adresse for offentlig informasjon til og fra senteret. Dette er mail som ikke inneholder sensitive data, men ordinære mail til senteret, senter-administrasjon ol. Oppgis på forespørsel.

 

ONLINE TIMEBESTILLING

 

Krever registrering og forutsetter fastlege ved senteret. Gjelder alle legene. Registrering skjer her.

 

 

DIGITAL RESEPT

 

Krever registrering. Forutsetter fastlege ved senteret. Gjelder foreløpig Dr Sandnes. Registrering skjer her.

 

MAIL TIL LEGESENTERET:

Oppgis på telefon.

 

 

Velkommen til oss!

 

Sørlandsparken legesenter ble etablert i 1998 som helprivat foretak. Med innføringen av fastlegeordningen gikk legesenteret over til å bli ett tre-legesenter i 2001. I dag har senteret over 6000 fastlegepasienter og 10 medarbeidere.

 

Legesenteret har 5 leger alle tilknyttet fastlegeordningen. Vi har svært god medarbeiderkompetanse og høy servicegrad med kort ventetid på timer.

Senteret er godt utstyrt med avansert medisinsk utstyr og diagnostisk apparatur. Det gis undervisning og veieledning av våre to universitetslektorer til hospiterende legestudenter, leger og legesekretærer under opplæring.

 

 

Åpningstider:

Legesenteret har åpent alle hverdager med noe ulik legedekning hver dag fra kl 0800 til 1530.

 

Telefon:

Telefonen åpner for timebestilling kl 0830 til 1200 og fra 1300-1430.

Telefonen har køordning. Det er 12 linjer inn. Ved overbelastning legges du ikke inn i køordningen. Det må da ringes opp igjen.

 

OBS: Vi har ikke vakttelefon for øyeblikkelig hjelp.

Ring 113 hvis det haster!

 

Finn Frem:

Nye og gamle pasienter er velkommen. Buss kjører til avstigning ved bilforretningen Toyota. Med bil ta av E 18 mot Sørlandssenteret når du kommer fra byen. Følg Barstølveien til første rundkjøring med G- bil på venstre side og Toyota i front på høyre side. I denne rundkjøringen tas det til høyre. Neste avkjøring også til høyre. Legesenteret ligger da midt imot. Fri parkering utenfor og inngang i første etasje!

 

se kart her.

 

 

ONLINE TIMEBESTILLING:

Nyheter:

 

 

Alle nyheter oppdateres først på facebook.

wwww.facebook.com/sørlandsparken-legesenter

 

 

Legesenteret har lagt interkontrollsystemdokumentet  over i en bloggfil.  Denne hostes av one.com i Danmark.  Bloggen ligger åpent for kommentarer, men det kan ikke lages innlegg. Internkontrolldokumentet er vårt styringsdokument i det pålagte internkontrollarbeidet som legesenteret fører.   Bloggen kan gjennomleses her : www.ik.4leger.no

 

 

 

Aleksander Sandnes er tilbake etter ett år på Kristiansand sykehus i spesialisering.  Anders Kind som har vært vikar for Aleksander fortsetter som vikar for Charlotte Haslerud på Sentrum Legesenter

 

 

 

 

Bestill time på nett (Registrer her)

Login/Ny bruker

På denne lenken kan du bestille resepter, attester og legetimer og motta prøvesvar. Mobiltelefonen brukes ved hver innlogging for å motta passord. Les mer først!

Med onlinetjenester kan pasienten

Bestille time (gratis)

Bestille e-resept (gratis)

Foreta e-konsultasjon (kr 140,- + eksp 59,-)

Foreta e-konsultasjon (frikort = gratis)

Motta råd i forbindelse med prøver på epost (gratis)

Motta laboratoriesvar på nett (furst laboratorier- gratis)

DET MÅ IKKE BRUKES MAIL VED ØYEBLIKKELIG HJELP – RING 113.

 

Eksempler på en e-konsultasjon kan være feks beskrivelse symptomer, plager eller sykdom som besvares med råd eller veiledning evt med videre henvisning til spesialist el.

OBS ved hver innlogging må mobiltelefonen holdes klar for mottak av sms-kode.

E-konsultasjonstaksten regnes inn i ett evt frikort for 2013 og når dette er oppnådd er e-konsultasjon gratis og uten ekspedisjonsgebyr. Øvrige e-konsultasjoner blir automatisk regnet inn i frikortoppsparingen, og det blir sendt ut regninger automatisk ved hver e-konsultasjon.

E-Konsultasjon er ikke en ø-hjelps ordning. Det kan forventes svar innen 5 arbeidsdager.

Bestilling av E-resept leses av en til to ganger daglig og det gis svar når denne er klar på apoteket. Det gis svar til registrert e-mail adresse. Normalt ferdigstilles reseptene i løpet av samme dag.

 

Som en forsøksordning legges det ut minmum 3 stk - 15 minutters timer for Lege Aleksander Sandnes pr dag, som er gjort tilgjengelig for elektronisk timebestilling. Det kan ellers være mange ledige timer som kan bestilles, men disse er da bare tilgjengelig for telefonbestilling.

E-konsultasjonstimer legges ut hver dag, men når pasienter ringer samme dag som det er ledige timer på online, vil disse bli booket på sentralbordet viss det ikke er ledig timer ellers. Fordelen med online timebestilling er at pasienten får tilgang til timer før den som ringer gjør det.

Prøvesvar gis fortrinsvis som e-svar til registrert e-mailadresse.

Laboratoriesvar gis som en kode via sms til en innloggingsside for furst laboratorier når det er tatt blodprøver på legesenteret. Hver pasient har da fått en ID kode og webbadressen for innlogging med seg fra legesenteret.

Online timebestilling er online samtidig med timeboken på legesenteret. Bestilte timer kan ses umiddelbart i timeboken på legesenteret og evt endres herfra med beskjed tilbake.