BEHANDLINGER \ NYTT

INFORMASJON FRA SAMARBEIDSPARTNERE

Hudleger

Kristiansand Hudlegeklinikk

Acne pasienter skal før henvisning ha gjennomgått bruk av lokale midler over flere mnd med feks differin, epiduo,basiron kombinert med  tetracyclin ( 500 mg x 2 - oxytetral 500 mg x 2 -  tetralysal 300 mg x 2 )

ved henvisning er dette med tanke på roacutan og da må det opplyses om psykisk status og antikonsepsjon.

Nye praksiser

Nevropsykologisk senter as sjøhagen 3, 4016 Hillevåg - stavanger , i,ngen frikort eller refusjon , utredning ME, MS ,  løsemiddel o.l

Nevrolog Karen Herlofsen, vesterveien 33,   arendal 4836 - ikke driftstilskudd www.nevroarendal.no

Lunge sykdommer

oppdaterte kurs for alle kronisk lungesyke på sykehuset med innleggelse etter henvisning se http://www.sshf.no/artikkel.aspx?m=493&amid=2825

Abortsøknader

Pasientene tas inn til vurdering onsdager med forundersøkelse.  Er valget sikret vil det kunne startes opp 200mg Mifegyn samme dag og fredagen kommer pasienten til ny behandling som dagpasient og får da 800 mcg Cytotec vaginalt . 

Kirurgisk abort utføres mandager. 

Smerter og blødninger blir håndtert via avdelingen og oppfattes som ett lite problem. 

Kirurgi

Lovisenberg Diakonale sykehus

Det er kort ventetid for brokkoperasjoner og åreknuteoperasjoner. 

Legesenteret kan ringe direkte 23 22 63 62 

 

Psykolog

Ved henvisning til private psykologer og psykiatere husk å skrive at pasienten samtykker i videresending av henvisningen for å sikre at den ikke kommer i retur om aktuelle kliniker har dårlig kapasitet.   Henvisning sendes evt direkte til solvang psykiatriske med merknad raskere tilbake. 

Nav åpner sitt tilbud igjen fra september. 

 

Vitamin b 12 mangel

Minner om å vurdere også homocystein i utredningen

 

 

 

Nytt middel mot brennkopper; Altargo brukes to ganger daglig i 5 dager.  Ikke ment til å dekke store lesjoner eller multiple lokasjoner

Ny nødprevensjon

EllaOne , kan tas innen 5 dager etter ubeskyttet samleie , reseptbelagt progestoronreseptormodulator - obs astma og annen medikasjon samtidig - nycomed

Ny smertebehandling

Targiniq ekvilalent med oxycondon men med innhold av naloxon for å hindre obstipasjon.  pakningsstørrelser som ved oxycondon opptil 40 mg.  spesialistgodkjenning for blå resept.

Hodebunns psoriasis

xamiol
hodebunnspsoriasis
1 x dgl i fire uker

Overgangsalder

Eviana
overgansalderplager
litt svakere enn activelle
gis mer enn ett år etter menopause
kan trappes ned til vagifem

Demens

Exelon
demens
1 x dgl
plaster + tbl

Ny lavdosert prevensjon

Qlaira , gynekologene har begynt å skrive dette ut allerede.  fortsatt samme kontraindikasjoner og oppfølging i forhold til VTE.   - bayer

 

Malabsorpsjon,  pancreas

creon  ny dose 40000 enh


NYTT ANTIDEPRESSIVT MIDDEL
wellbutrin. nytt antidepressivt middel med samme innholdstoff som tidligere zyban. kan brukes sammen med feks cipralex. hever stemningsleiet mer.

  

Finansdepertamentet:

nytt purregebyr 60,-  hvor maksimalt antall purringer er to , eller en purring og ett inkassovarsel.

forsinkelsesrente satt til 8,7 % og rettsgebyr 860,-

Helsedirektoratet:

ny LAR forskrift hvor viktige endringer blant annet fastsetter at  fastleger ikke skal foreskrive vanedannende medikamenter til rusmisbrukere. Behandling med vanedannende medikamenter av rusmisbrukere  skal foregå i spesialisthelsetjenesten.  se http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20091218-1641.html

who guidelines 2009 Metadon

www.ipcpharma.no

NASJONAL INFO KAMPANJE OM DEMENS

www.helsedir.no/demens

www.nasjonalforeningen.no/demens

www.aldringoghelse.no

 

prosedyrer

testosteron

Mammascreeing

sædanalyse

karbohydratbelastning

Forskrifter

Se grenser for bruk av medikamenter og evt kjøreforbud her.  

  LAR forskriften